Σελίδα υπό κατασκευή | Web Page Under construction


Deal logo

Τ: 2310 658 800 | 2310 652 377
FAX: 2313 029377
info@dealinsurance.com.gr

ΕΠΩΝΥΜΙΑ: ΕΥΓΕΝΙΑ ΤΣΕΠΛΕΤΙΔΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ
ΑΦΜ: 800978919
ΓΕΜΗ: 146189006000
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: 4.000,00 €
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤEΣ: ΤΣΕΠΛΕΤΙΔΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ / ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΕΤΑΙΡΟΙ: ΤΣΕΠΛΕΤΙΔΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ / ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ